Hittar du inte det du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ultraljud

Alla är varmt välkommen att boka ultraljudsbesök hos oss under hela graviditeten oavsett vilken MVC eller region man tillhör. Undersökningarna utförs av välutbildade och certifierade ultraljudsbarnmorskor med lång erfarenhet. Med stor omsorgsfullhet och kunnighet guidas ni genom ultraljudsundersökningen så att det blir en trygg upplevelse.

Vi utför undersökningarna på de senaste ultraljudsmaskinerna från GE. De är den mest moderna och avancerade teknik som finns på marknaden. Undersökningarna utförs i 2D- och 3D/4D-teknik och med den uppdaterade ultraljudsutrustningen kan vi optimera möjligheten till den bästa bedömningen av graviditeter. Ultraljuden utförs över magen och kan göras från v 8 och framåt i graviditeten.

Vid alla ultraljudsbesök ingår bilder och filmer. Vi dokumenterar all information från undersökningen i en ultraljudsjournal. Bilder och journal skickas som en digital överföring till din mobiltelefon via tjänsten Tricefy mobile.

Vid såväl tidiga som senare ultraljud kan eventuella missbildningar och/eller avvikelser upptäckas som ni/du behöver ta ställning till. Vi vill därför inte att barn/syskon deltar vid undersökningen. Vid avvikelser och/eller frågeställningar hänvisar vi till specialist på
respektive fostermedicinska mottagning på sjukhus.

Viktigt är att komma ihåg att de allra flesta barn föds friska.

Varmt välkommen på ultraljud hos Barnmorskehuset.

Vi har tid för dig!

På grund av sekretess är filmning och fotografering inte tillåtet i några rum i våra lokaler.

Viabilitetsultraljud v 8+0 t.o.m. 12+2

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 8+0, dvs i starten av pågående vecka 9. Vi har lång erfarenhet av dessa tidiga ultraljud som utförs över magen. Ultraljudsundersökningen ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster.

Tidigt ultraljud (TUL), v 12+3 t.o.m.15+6

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 12+3, dvs i starten av pågående vecka 13. Det ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Vi daterar fostrets ålder och får på så sätt fram ett beräknat förlossningsdatum. Vi utför även en anatomisk granskning av fostret, enligt rådande nationella checklista.

Rutinultraljud, (RUL), v 18+0 – 21+6, enbart singelgraviditet.

Rutinultraljud utförs optimalt mellan vecka 18+0 – 21+6. Syftet med rutinultraljudet är att granska fosteranatomin för att diagnostisera eventuella missbildningar. Om inte graviditeten är daterad utförs det för att bestämma ålder på graviditeten och fastställa ett beräknat förlossningsdatum. Vi kontrollerar antal foster och moderkakans position. Vi bedömer, om så önskas och är möjligt, barnets kön vilket dokumenteras i ultraljudsjournalen. Den skickas digitalt liksom bilder och filmer från ultraljudsundersökningen.

Tillväxtultraljud v 25+0-, enbart singelgraviditet.

Tillväxtljud utförs från vecka 25+0 fram till beräknad förlossning. Det syftar till att säkerställa att barnet växer som förväntat i magen. Vi utför alltid en anatomisk granskning på barnet och en biofysisk profil på graviditeten. I den biofysiska profilen ingår bland annat mätning av fostervattenmängd. Vi kontrollerar moderkakans position.

Tillväxtultraljud med 3D/4D v 25+0 -, enbart singelgraviditet.

Tillväxtultraljud med 3D/4D utförs från v 25+0 och fram till beräknad förlossning. Undersökningen utförs i grunden i 2D-teknik och 3D/4D är den kompletterande tekniken för att få naturtrogna bilder på barnet. 4D är 3D i realtid dvs att man får en rörlig 3D film. Avgörande för 3D/4D är barnets position och mängd fostervatten.

Mest optimalt för att få 3D/4D bilder är mellan graviditetsvecka 25–31, efter det kan det vara svårare att få bra bilder.

Vi har lång och mycket god kunskap i 3D ultraljud och vi avsätter 60 min för undersökningen för att ha goda marginaler för en bra upplevelse för er som kommer till oss. Vi garanterar dock inte att det kan bli bra bilder.

Förutom bilder på barnet i magen syftar undersökningen till att säkerställa att barnet växer som förväntat i magen. Vi utför alltid en anatomisk granskning på barnet och en biofysisk profil på graviditeten. I den biofysiska profilen ingår bland annat mätning av fostervattenmängd. Vi kontrollerar moderkakans position.

Inför ditt ultraljud

Innan ultraljudet påbörjas är det bra om urinblåsan inte är helt tom. Detta för att optimera möjligheten till en god undersökning.